developer's diary

最近はc#のエントリが多いです

UIViewを10000個重ねてグラデーションにしてみたら、起動に40秒かかってしまっった。

Xamarin Studio で弄り中。

width:100,height:10の四角形をループで10000個重ねて見たら、iOSシュミレータで起動に40秒くらい。なるほど。実機だと落ちます(ぁ

実機は2900くらい重ねると落ちました。

f:id:mitsugi-bb:20130301004015p:plain

using System;
using MonoTouch.UIKit;
using System.Drawing;
namespace UIKitExample
{
  public class UIViewExample : UIViewController
  {

    public UIViewExample ()
    {
      RectangleF bounds = this.View.Frame;
      UIView uiview1 = new UIView (bounds);
      uiview1.BackgroundColor = new UIColor (0.8f, 0.0f, 0.1f, 0.8f);

      for (int i = 0; i < 10000; i++) {
        float x = 0.0f;
        float y = 0.0f;
        float width = 100.0f;
        float height = 10.0f;

        x = x + (float)i*0.01f;
        y = y + (float)i*0.01f;

        float red = 0.0f + ( ( float ) i * 0.0001f);
        float green = 0.0f;
        float blue = 0.0f;
        float alpha = 1.0f;
        UIColor color = new UIColor(red, green, blue, alpha);

        UIView uiview2 = new UIView ( new RectangleF(x,y,width,height));
        uiview2.BackgroundColor = color;
        uiview1.AddSubview(uiview2);
      }

      this.View.AddSubview(uiview1);
    }
  }
}